PRAWO KARNE

Kierujący Praktyką:
prof. dr hab.
Jarosław Majewski
Adwokat, Partner

Kontakt:
DMS DeBenedetti
Majewski Szcześniak
tel. +48 22 339 54 00
jmajewski@dms-legal.com

Prawo karne

Od lat z powodzeniem świadczymy pomoc prawną swoim klientom – polskim i zagranicznym, instytucjom i osobom prywatnym – w sprawach karnych, karnych skarbowych i innych związanych z prawem karnym. Są to często sprawy o złożonym stanie faktycznym, skomplikowane pod względem prawnym i szeroko komentowane.
Z uwagi na profil zlecanych nam spraw mamy szczególnie bogate doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, w tym spraw związanych z obrotem instrumentami finansowymi, działalnością bankową lub ubezpieczeniową oraz sprawowaniem funkcji kierowniczych w spółkach i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
Nie ograniczamy się do reprezentowania naszych klientów przed organami ścigania lub sądami, lecz zapewniamy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego, która obejmuje m.in.:

 • ocenę planowanych przez klientów przedsięwzięć biznesowych pod kątem ryzyka narażenia się na odpowiedzialność karną lub karną skarbową,
 • doradztwo w zakresie rozwiązań pozwalających wyłączyć ryzyko tego rodzaju,
 • pomoc przedsiębiorcom w organizacji ich struktury wewnętrznej i działalności w sposób, który zminimalizuje ryzyko zastosowania wobec nich przepisów o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Zespołem zajmującym się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego kieruje prof. dr hab. Jarosław Majewski. Jest on autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego, m. in. cenionego przez praktyków tzw. krakowskiego komentarza do Kodeksu karnego i monumentalnego Systemu prawa karnego Prof. J. Majewski jest ma ugruntowaną pozycję w środowisku prawniczym. W latach 2012-2016 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest ceniony przez klientów za wiedzę prawniczą, doświadczenie zawodowe, fachowość, jakość świadczonej pomocy prawnej oraz dbałość o ich interesy, czego wyrazem są prestiżowe rekomendacje udzielone mu przez Chambers & Partners w dziedzinie prawa karnego gospodarczego (White-Collar Crime) w 2018 r., 2019 r. i 2020 r.

Co oferujemy?

 

 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych oraz karnych skarbowych, a także postępowaniach dotyczących kar administracyjnych.
 • Doradzamy w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 • Stosownie do potrzeb naszych klientów dokonujemy kompleksowej oceny przedsięwzięć biznesowych pod kątem ryzyka narażenia się na odpowiedzialność karną lub karną skarbową oraz rekomendujemy działania niezbędne da neutralizacji tego ryzyka.
 • Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie problematyki karnych aspektów obrotu gospodarczego (prawo karne gospodarcze).
 • Pomagamy w należytym wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem działaniom korupcyjnym, w tym obowiązków wynikających z regulacji Stanów Zjednoczonych.
 • Świadczymy wszelką inną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego.

Co oferujemy?

 

 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych oraz karnych skarbowych, a także postępowaniach dotyczących kar administracyjnych.
 • Doradzamy w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 • Dla naszych klientów dokonujemy oceny przedsięwzięć biznesowych pod kątem ryzyka narażenia się na odpowiedzialność karną lub karną skarbową.
 • Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie problematyki karnych aspektów obrotu gospodarczego (prawo karne gospodarcze).
 • Pomagamy w należytym wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem korupcji, w tym obowiązków wynikających z regulacji Stanów Zjednoczonych.
 • Wszelką inną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.