Janusz Strankowski

Stanowisko: partner
Telefon: +48223395400
Categories: Partner
Prawo cywilne / Prawo karne / Prawo karne gospodarcze (white collar crime)

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów karnych, w szczególności w obszarze prawa karnego gospodarczego, oraz procesów cywilnych, w tym z elementem międzynarodowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelariach adwokackich, jak również podmiotach zajmujących się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.

Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem postępowań związanych z sektorem ubezpieczeniowym, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania praktykom godzącym w interesy podmiotów rynku finansowego. Współpracował również z podmiotami z branży deweloperskiej. Posiada doświadczenie w zastępstwie stron w postępowaniach przed organami administracji publicznej, specjalizuje się również w postępowaniach związanych ze stwierdzeniem nieważności decyzji administracyjnych, jak również dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa.

Wielokrotnie występował również w procesach karnych o dużym stopniu skomplikowania, jak również w postępowaniach cywilnych, w szczególności z zakresu roszczeń związanych z działalnością ubezpieczeniową, prawa rodzinnego, jak też prawa medycznego.

Występuje przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.

Autor publikacji prasowych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2009 roku złożył egzamin adwokacki, od 2010 r. wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką.

Doktorant z zakresu prawa karnego, łączy praktykę z pracą dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2019 r. ukończył Globalaw Leadership Program dla młodych liderów Globalaw.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: jstrankowski@dms-legal.com
vCARD

 
Odpowiedzialność za błędy lekarskie
Rzeczpospolita
2008-11-21
 
Usługi finansowe – granica między tym, co dozwolone, a tym, co bezprawne
Money.pl
2008-11-20
 
Jak zabezpieczyć umowę
Rzeczpospolita
2008-11-07
 
O połączeniu zadecydują samorządy
Gazeta Finansowa
2008-10-06
 
Połączenie zawodów – opinie
Gazeta Prawna
2008-10-01