Transakcje finansowe

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej największych transakcji typu structured finance w Polsce. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie finansowania. Sporządzamy i negocjujemy wszelkiego rodzaju umowy związane z finansowaniem oraz innymi aspektami transakcji, przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne (m.in. badania due diligence) umożliwiające określenie ryzyka związanego z transakcjami, przygotowujemy prezentacje projektów na potrzeby instytucji finansujących, sporządzamy opinie prawne, finalizujemy transakcje i ustanawiamy zabezpieczenia.

Naszą specjalnością są transakcje finansowe, najczęściej wielowątkowe, nietypowe i skomplikowane, prowadzone z udziałem wielu stron, w tym związane z prowadzeniem procesów restrukturyzacyjnych, finansowaniem inwestycji oraz przedsięwzięć joint venture.

 • Doradzamy w transakcjach fuzji i przejęć wiodących ubezpieczycieli w Polsce.
 • Doradzamy międzynarodowym instytucjom finansowym w zakresie finansowania i renegocjacji największych transakcji typu structured finance w Polsce.
 • Reprezentujemy wiodące firmy w branży finansowej, energetycznej, ubezpieczeniowej, rolniczej, spożywczej, biokomponentów i innych w prowadzeniu negocjacji z konsorcjami banków komercyjnych.
 • Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla zagranicznych banków w związku z prowadzeniem działalności bankowej w Polsce.
 • Doradzamy funduszom wysokiego ryzyka w realizowanych projektach w Polsce.
 • Obsługujemy prawną część transakcji private-equity.
 • Doradzamy przy transakcjach fuzji i przejęć spółek.

Rekomendacje i nagrody

W latach 2012 i 2013 znaleźliśmy się w ścisłej czołówce rankingu Legal 500 w kategorii financial projects.

W 2015 i 2016 r. Corporate International Magazine uznał nas za najlepszą w Polsce kancelarię, zajmującą się obsługą funduszy inwestycyjnych (Investment Fund Law Firm of the Year).

W 2016 r. uzyskaliśmy tytuł Best of the Best in Finance przyznawany przez magazyn Acquisition International.

W latach 2022 i 2023 w rankingu rekomendacji Forbes zostaliśmy sklasyfikowani jako jedna z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, szczególnie często polecana w kategorii transakcji finansowych i M&A.

 • doradztwo na rzecz spółek z sektora energii odnawialnej w transakcji nabycia kilku spółek, integracji z grupą klienta, udział w aukcjach oraz dalsze bieżące doradztwo,
 • doradztwo w zakresie sprzedaży akcji wiodącego na rynku koncernu działającego w sektorze papierniczym,
 • doradztwo na rzecz jednego z największych koncernów spożywczych w zakresie przejęć podmiotów z branży spożywczej,
 • doradztwo na rzecz zagranicznego funduszu w zakresie inwestycji typu distressed assets,
 • doradztwo w nabyciu krajowych zakładów ubezpieczeń,
 • doradztwo w procesie łączenia zakładów ubezpieczeń,
 • obsługa prawna zagranicznych funduszy wysokiego ryzyka w związku z bezpośrednimi i pośrednimi inwestycjami w Polsce, w tym w sprawach zabezpieczeń, sprawach korporacyjnych i dotyczących zarządzania,
 • umowy inwestycyjne z udziałem venture capital i private equity w zakresie finansowania długiem oraz equity, w przypadku finansowania długiem w formie obligacji podporządkowanych,
 • doradztwo prawne na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie pożyczki udzielonej przez europejski bank o wartości plasującej ją wśród najwyższych pożyczek przyznanych w Polsce,
 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia oraz obsługi pożyczek udzielanych przez podmioty zagraniczne krajowym instytucjom finansowym oraz podmiotom gospodarczym,
 • doradztwo prawne na rzecz wiodących przedsiębiorstw z sektora rolno-przemysłowego w procesie negocjacji projektu umowy kredytu konsorcjalnego oraz pozostałej dokumentacji kredytowej – ocena prawna konstrukcji przyjętych w treści ww. projektu, w szczególności w zakresie przewidującym możliwość syndykacji kwoty udzielonego kredytu,
 • doradztwo prawne w zakresie emisji obligacji wraz z ustanowieniem zabezpieczeń,
 • doradztwo na rzecz funduszu hedgingowego w zakresie inwestycji obejmujących nabycie przedsiębiorstwa upadłej grupy,
 • doradztwo przy tworzeniu, od początku do uruchomienia, funduszu hedgingowego z siedzibą w Londynie, w tym utworzenie wszystkich podmiotów (zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego, brytyjskiego, szkockiego i Kajmanów), negocjacje z dostawcami usług (AIFM, Custodian, prime brokerage, doradztwo podatkowe), oraz budowa struktury compliance,
 • doradztwo na rzecz funduszu hedgingowego w inwestycji związanej z finansowaniem sporu sądowego (tzw. litigation funding),
 • doradztwo na rzecz polskiego przedsiębiorcy w działaniach restrukturyzacyjnych jego działalności w Nowym Jorku,
 • doradztwo na rzecz dużego gracza w sektorze energii słonecznej w restrukturyzacji jego akcjonariatu.

Kontakt

C. David DeBenedetti

partner

Adwokat stanu Nowy Jork, Partner

Wojciech Barański

partner

Radca prawny, Partner