Krzysztof Malik o działalności syndykalistycznych związków zawodowych w Polsce

Związek Syndykalistów Polskich i Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza to największe syndykalistyczne związki zawodowe w Polsce. O działalności tych organizacji adwokat Krzysztof Malik z kancelarii DMS rozmawiał w porannej debacie Polskiego Radia.

Syndykaliści w swojej działalności uderzają głównie w duże korporacje. W Polsce pojawili się m.in. w takich korporacjach jak Amazon, Citibank czy Roche. O działalności syndykalistów głośno jest m.in. z uwagi na toczące się sprawy sądowe. Sprawy te opierają się głównie na kanwie pozwów wytyczanych przez pracodawców o naruszenie dóbr osobistych lub o ograniczenie prowadzenia akcji protestacyjnych, które mogłyby wyrządzić dużą szkodę Pracodawcom.

Inne wpisy