Dariusz Szcześniak autorem rozdziału w przewodniku Chambers&Partners / Dariusz Szcześniak authors Trends & Developments section of the Chambers&Partners’ comparative guide.

28.11.2022

Radca Prawny Dariusz Szcześniak został zaproszony do wzięcia udziału w inicjatywie Chambers&Partners. W ramach opublikowanego przewodnika poświęconemu kwestiom spornym związanym z ubezpieczeniami w sekcji poświęconej Polsce skoncentrował się na problemie dochodzenia spełnienia świadczenia przez zakłady ubezpieczeń z tytułu podwójnego ubezpieczenia majątku. Jego artykuł można przeczytać TU.

Legal Advisor Dariusz Szcześniak has been invited to the initiative of Chambers&Partners. His Trends & Developments section of the Insurance Litigation Guide is devoted to the problem of enforcement against insurance companies in the event of double insurance. His article can be read HERE.