prof. dr hab. Jarosław Majewski arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Jarosław Majewski – Partner w Kancelarii został wybrany na arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, na najbliższą kadencję Trybunału w latach 2016 – 2019.

Inne wpisy