Prof. dr hab. Jarosław Majewski Wiceprezesem Trybunału Arbitrażowego przy PKOl

Z przyjemnością informujemy, że Prof. dr hab. Jarosław Majewski został powołany na arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl na kolejną kadencję (2024–2027).

Obradujące 25 stycznia br. Zgromadzenie Arbitrów Trybunału powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Trybunału.

Gratulujemy

Inne wpisy