Wygrana w Sądzie Apelacyjnym / A case won in the Court of Appeals

Po wieloletnim procesie Pan Ryszard Podkulski został przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie prawomocnie uniewinniony i oczyszczony z zarzutu wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach jednej z rzeszowskich spółek. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie orzekał w tej sprawie po raz drugi w związku z uchyleniem jego poprzedniego wyroku w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. W sprawie doradzał Prof. dr hab. Jarosław Majewski. Wspierał go Janusz Strankowski.

After years of courtroom battles, Mr. Ryszard Podkulski was finally found not guilty by the Court of Appeals in Rzeszów of alleged commercial crimes. The Court of Appeals in Rzeszow ruled on that case for the second time since its earlier judgment was overruled by the Supreme Court. The judgment is now final and enforceable: Mr. Podkulski is innocent! We would like to congratulate. The lead lawyer was Professor Jarosław Majewski, supportd by Janusz Strankowski.

Inne wpisy